راهنمای کاربردهای ستون های GC (کروماتوگرافی گازی) اجیلنت

پرتوژن
۲۱ فروردین, ۱۴۰۲
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
کاربرد ستون دستگاه gc

راهنمای  کاربردهای فاز ثابت ستون های GC (کروماتوگرافی گازی) اجیلنت


اغلب اوقات در یک کروماتوگراف گازی  از یک ستون مشخص شده برای یک روش خاص استفاده می شود، اما تمایل به استفاده از همان ستون وجود دارد حتی اگر بهترین انتخاب برای نمونه های دیگر نباشد. جدای از ویژگی های ستون اصلی که در فصل قبل بحث شد، انتخاب فاز ثابت یک تصمیم حیاتی برای دستیابی به شرایط تحلیلی مناسب است.

فازهای ثابت برای کروماتوگرافی جامد گازی (GSC) و کروماتوگرافی مایع گازی (GLC) مورد نیاز است. کروماتوگرافی جامد گازی اجزای موجود در جریان گاز حامل را با جذب انتخابی در فاز ثابت جامد جدا می کند در حالی که در GLC اجزاء به لایه مایع جذب شده روی تکیه گاه جامد متصل می شوند.

پشتیبانی های جامد GLC

برای جداسازی گازهای دائمی و ترکیبات آلی بسیار فرار استفاده می شود

پلیمرهای متخلخل برای مواد آلی کم کربن، اسیدها، آمین ها و آب:

  •  Porapak series (Millipore corp)
  •  Chromosorb Century series (Johns – Manville)
  •  Haysep (Hayes Separation)

کروموسرب – P –ساخته شده از آجر نسوز سخت ظرفیت بار بالا.

کروموسرب – W –دیاتومیت کلسینه شده با شار

 

 

 

فاز اجیلنت کاربردهای عمومی ترکیب‌بندی
قطبیت
محدوده دمای تقریبی (°C)(همدما/برنامه‌ریزی شده)* فازهایی با گزینش پذیری مشابه
HP-1ms،DB-1ms،HP-1،DB-1 آمین ها، هیدروکربن ها، آفت کش ها، PCB ها، فنل ها، ترکیبات گوگردی، طعم دهنده ها و عطرها 100٪ دی متیل پلی سیلوکسان غیر‌ قطبی‌ از 60- تا 325/350 BP-1، SPB-1، CP-Sil 5، Rtx-1، OV-1، SE-30، 007-1، ZB-1
HP-5ms،DB-5،HP-5 نیمه فرار، آلکالوئیدها، داروها، FAME ها، ترکیبات هالوژنه، آفت کش ها، علف کش ها 5% فنیل 95% دی متیل پلی سیلوکسان غیر قطبی از 60- تا 325/350 SPB-5، XTI-5، Mtx-5، CP-Sil 8CB، SE-Rtx-5، BPX-5، MDN-5، Rtx-5ms، BP-5، ZB-5
DB-5ms نیمه فرار، آلکالوئیدها، داروها، FAME ها، ترکیبات هالوژنه، آفت کش ها، علف کش ها 5% فنیل 95% دی متیل آریلن سیلوکسان از 60- تا 325/350

SPB-5، XTI-5، Mtx-5، CP-Sil 8CB،

SE-54، Rtx-5، BPX-5، MDN-5، Rtx-5ms

DB-1301 Aroclors، الکل ها، آفت کش ها، VOCs 6% سیانوپروپیل فنیل 94% دی متیل پلی سیلوکسان قطب میانی از 20- تا 280/300 Rtx-1301، Mtx-1301، CP-1301
DB-35،HP-35 CLP- آفت کش ها، آروکلورها، داروها، داروهای سوء مصرف 35% فنیل 65% دی متیل پلی سیلوکسان قطب میانی از 40 تا 300/320 Rtx-35، SPB-35، AT-35، Sup-Herb، MDN-35، BPX-35
DB-35ms CLP- آفت کش ها، آروکلورها، داروها، داروهای سوء مصرف 35٪ فنیل 65٪ دی متیل آریلن سیلوکسان از 50 تا 340/360 Rtx-35، SPB-35، AT-35، Sup-Herb، MDN-35، BPX-35
DB-1701،DB-1701P آفت کش ها، علف کش ها، قندهای TMS، آروکلورها 14% سیانوپروپیل فنیل 86% دی متیل پلی سیلوکسان قطب میانی از 20- تا 280/300 SPB-1701، CP-Sil 19 CB، Rtx-1701، CB-1701، OV-1701، 007-1701، BPX-10
HP-50+،DB-17 داروها، گلیکول ها، آفت کش ها، استروئیدها 50٪ فنیل 50٪ دی متیل پلی سیلوکسان قطب میانی از 40 تا 280/300

Rtx-50، CP-Sil 19 CB، BPX-50،

SP-2250

DB-17ms داروها، گلیکول ها، آفت کش ها، استروئیدها 50٪ فنیل 50٪ دی متیل آریلن سیلوکسان از 40 تا 320/340
HP-88 FAMES تقریباً 88٪ سیانوپروپیل آریلن سیلوکسان بالا از 0 تا 260
DB-200 حلال های باقیمانده، آفت کش ها، علف کش ها 35٪ تری فلوئوروپروپیل 65٪ دی متیل پلی سیلوکسان قطبی از 30 تا 300/320 Rtx-200
DB-210 50٪ تری فلوئوروپروپیل 50٪ دی متیل پلی سیلوکسان از 45 تا 240/260
DB-225ms،DB-225 FAME ها، آلدیتول استات ها، استرول های خنثی 50% سیانوپروپیل فنیل 50% دی متیل پلی سیلوکسان قطبی از 40 تا 220/240

SP-2330، CP-Sil 43 CB، OV-225،

Rtx-225، BP-225، 007-225

HP-INNOWax الکل ها، اسیدهای آلی آزاد، حلال ها، اسانس ها، طعم دهنده ها و عطرها پلی اتیلن گلیکول قطبی از 40 تا 260/270 BP-20، 007-CW، CP-WAX 52 CB، Stabilwax، Supelcowax-10
DB-WAX حلال ها، گلیکول ها، الکل ها پلی اتیلن گلیکول قطبی از 20 تا 250/260 Rt-Wax
طب مکمل و جایگزین آمین ها، ترکیبات اساسی پلی اتیلن گلیکول-باز اصلاح شده است قطبی از 60 تا 220/240

Carbowax Amine، Stabilwax-DB،

CP-51 WAX

HP-FFAP،DB-FFAP اسیدهای آلی، الکل ها، آلدهیدها، کتون ها، آکریلات ها پلی اتیلن گلیکول اسید اصلاح شده قطبی از 40 تا 250 OV-351، SP-1000، Stabilwax-DA، 007-FFAP، Nukol
DB-23 FAME (نیاز به وضوح cis/trans) 50% سیانوپروپیل 50% دی متیل پلی سیلوکسان قطبی از 40 تا 250/260

Rtx-2330, 007-23,

SP-2330/2340/2380/2560

CycloSil-B ترکیبات کایرال (منظور عمومی) 30%-هپتاکیس (2,3-di-O-methyl-6-Ot-butyl dimethylsilyl)-B-cyclodextrin در DB-1701 قطب میانی از 35 تا 260/280

LIPODEX C، Rt-BDEXm، B-DEX 110،

B-DEX 120

ستون های HP-Chiral b ترکیبات کایرال (با استفاده از آشکارساز انتخابی نیتروژن، NPD) بتا سیکلودکسترین در فاز ثابت مبتنی بر فنیل قطب میانی از 30 تا 240/250

LIPODEX C، Rt-BDEXm، B-DEX 110

، B-DEX 122

برنامه های کاربردی ستون PLOT
HP-PLOT Molesieve گازهای دائمی و نجیب. جداسازی آرگون و اکسیژن در دمای 35 درجه سانتی گراد زئولیت الک مولکولی 5Å از 60- تا 300 Rt-Molesieve 13X، Molesieve 5A
HP-PLOT Al2O3 “KCl” هیدروکربن های C1-C6 در گاز طبیعی، گاز پالایشگاه، گاز سوختی، گاز مصنوعی، دین ها اکسید آلومینیوم “KCl” غیرفعال شد کمترین قطبی از 60- تا 200 AluminaPlot، Rt-Alumina، CP-Al2O3/KCl پلات
HP-PLOT Al2O3 “S” هیدروکربن های C1-C6 در گاز طبیعی، گاز پالایشگاه، گاز سوختی، گاز مصنوعی، دین ها اکسید آلومینیوم “سولفات سدیم” غیرفعال شد قطب میانی از 60- تا 200
GS-Alumina هیدروکربن های C1-C6 در گاز طبیعی، گاز پالایشگاه، گاز سوختی، گاز مصنوعی، دین ها اکسید آلومینیوم با غیرفعال سازی اختصاصی قطبی ترین از 60- تا 200
HP-PLOT Q هیدروکربن ها شامل ایزومرها، CO2، متان، هوا/CO، آب، حلال های قطبی، ترکیبات گوگردی پلی استایرن-دیوینیل بنزن از 60- تا 270/290 PoraPlot Q/S، Rt-Q، Supel-Q PLOT
HP-PLOT U هیدروکربن های C1 تا C7، CO2، متان، هوا/CO، آب، اکسیژن ها، آمین ها، حلال ها، الکل ها، کتون ها، آلدئیدها دی وینیل بنزن / اتیلن گلیکول دی متاکریلات از 60- تا 190 PoraPlot U
GS-GasPro هیدروکربن های C1 تا C12، CO2، گوگردهای سطح کمی، گازهای هیدرید، گازهای معدنی، هالوکربن ها، SF6، جداسازی اکسیژن/نیتروژن در دمای 80- درجه سانتی گراد انحصاری، بر پایه سیلیس پیوند خورده از 80- تا 260/300 CP-SilicaPLOT
GS-CarbonPLOT هیدروکربن های C1 تا C5، CO2، هوا/CO، ردیابی استیلن در اتیلن، متان لایه کربنی یکپارچه پیوند خورده از 0 تا 360 CP-CarboBond
فازهای تخصصی – کاربردهای زیست محیطی
DB-624 6% سیانوپروپیل فنیل 94% دی متیل پلی سیلوکسان قطب میانی از 20- تا 260 درجه سانتیگراد Rtx-624, AT-624, SPB-624, CP-624, PE-624,007-624
DB-VRX ترکیبات آلی فرار با استفاده از MSD، ELCD/PID فاز اختصاصی غیر قطبی از -10 تا 260 درجه سانتیگراد Rtx-VRX
DB-35ms آفت کش های CLP، علف کش های کلر، PCBs، آفت کش های 508.1 35٪ فنیل 65٪ دی متیل آریلن سیلوکسان قطب میانی از 50 تا 340/360 درجه سانتیگراد MDN-35، BPX-35
 DB-XLB (ستون تایید) فاز اختصاصی غیر قطبی از 30 تا 340/360 درجه سانتیگراد معادل ندارد
HP-5ms نیمه فرار به روش EPA 8270 5٪ فنیل 95٪ دی متیل پلی سیلوکسان غیر قطبی از 60- تا 325/350 درجه سانتیگراد SPB-5، XTI-5، Mtx-5، CP-Sil 8CB، SE-54، Rtx-5، BPX-5، MDN-5، Rtx-5ms
DB-XLB PCB Congener Analysis (209 Congeners) CLP آفت کش ها، علف کش های کلردار، PCBs، 508.1 آفت کش ها فاز اختصاصی غیر قطبی از 30 تا 340/360 درجه سانتیگراد
DB-TPH آزمایش مخزن سوخت زیرزمینی نشتی (LUFT). فاز اختصاصی غیر قطبی از -10 تا 290 درجه سانتیگراد
DB-MTBE MTBE در خاک و آب فاز اختصاصی غیر قطبی از 35 تا 260/280
سایر مراحل تخصصی
ستون حلال باقیمانده HP-Fast GC حلال های باقیمانده 6% سیانوپروپیل فنیل 94% دی متیل پلی سیلوکسان قطب میانی از 20- تا 260 درجه سانتیگراد
DB-ALC1 آزمایش الکل خون فاز اختصاصی قطب میانی از 20 تا 260/280 درجه سانتیگراد
DB-ALC2 فاز اختصاصی قطب میانی از 20 تا 260/280 درجه سانتیگراد
ستون الکل خون HP-Blood فاز اختصاصی از 60- تا 270/290
*محدودیت دما با ابعاد ستون متفاوت است. همیشه قبل از استفاده از ستون، محدودیت های دما را تأیید کنید.
دستگاه اسپکتروفتومتر چیست و اجزای آن کدامند؟
مشاهده

 

 

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.