مقایسه دستگاه های جذب اتمی شعله،دستگاه جذب اتمی کوره و جذب اتمی هیدرید

پرتوژن
۲ خرداد, ۱۴۰۲
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
مقایسه دستگاه های جذب اتمی

مقدمه:
طیف سنجی جذب اتمی یکی از مهم‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل مواد است که در بسیاری از صنایع، از جمله شیمی، زیست‌شناسی، طبیعت‌شناسی، پزشکی و محیط‌زیست، به کار می‌رود. این روش امکان تعیین غلظت عناصر مختلف در نمونه‌های مختلف را با دقت بالا و با استفاده از دستگاه‌هایی مانند دستگاه جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) فراهم می‌کند. در این مقاله، به معرفی و توضیح و مقایسه دستگاه های جذب اتمی شعله و جذب اتمی کوره و همچنین روش جذب اتمی هیدرید می‌پردازیم.
همچنین، مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها بررسی و مقایسه خواهد شد.

بخش اول: روش جذب اتمی شعله

در روش جذب اتمی شعله، ابتدا نمونه مورد تحلیل به صورت محلول در یک ماده حل کننده، معمولاً اسید، آماده می‌شود. سپس، در دستگاه جذب اتمی شعله، یک شعله پلاسمایی درست می‌شود که در آن نمونه به صورت قطراتی به شعله افزوده می‌شود. اتم‌های موجود در نمونه، در اثر انرژی حرارتی شعله، به حالت برانگیخته می‌شوند. سپس با اعمال یک انرژی برای تحریک اتم‌ها به حالت پایه بازمی‌گردند. این انتقال حالت برانگیخته به حالت پایه باعث جذب انرژی توسط اتم می‌شود. شدت جذب این انرژی، با شدت جذب اتمی اتم‌های مختلف در نمونه مورد تحلیل متفاوت است. این شدت جذب انرژی توسط هر یک از اتم‌های موجود، با استفاده از یک دتکتور برای اندازه‌گیری جذب نور، به عنوان شدت جذب اتمی گزارش می‌شود.

در دستگاه جذب اتمی شعله، شعله پلاسمایی برای تحریک اتم‌ها استفاده می‌شود. این شعله، باعث تولید یک محیط با دمای بسیار بالا می‌شود که باعث برانگیخته شدن اتم‌های موجود در نمونه می‌شود. شعله پلاسمایی با استفاده از یک جریان گاز آرگون، به صورت پالسی روشن و خاموش می‌شود. در هنگام روشن شدن شعله، گاز آرگون به داخل دستگاه تزریق می‌شود و با برق‌دادن به آن، شعله پلاسمایی تولید می‌شود.

بعد از تولید شعله پلاسمایی، نمونه به صورت قطراتی به شعله اضافه می‌شود. اتم‌های موجود در نمونه، در اثر انرژی حرارتی شعله، به حالت برانگیخته می‌شوند. سپس با اعمال یک انرژی برای تحریک اتم‌ها به حالت پایه بازمی‌گردند. این انتقال حالت برانگیخته به حالت پایه باعث جذب انرژی توسط اتم می‌شود. شدت جذب این انرژی، با شدت جذب اتمی اتم‌های مختلف در نمونه مورد تحلیل متفاوت است. این شدت جذب انرژی توسط هر یک از اتم‌های موجود، با استفاده از یک دتکتور برای اندازه‌گیری جذب نور، به عنوان شدت جذب اتمی گزارش می‌شود.

اسپکتروفتومتر UV-VIS و کاربردهای آن در صنعت|پرتو ژن
مشاهده

 

مزایا و معایب روش جذب اتمی شعله:

مزایا:
– قابلیت تحلیل غلظت کمترین مقادیر عناصر مختلف در نمونه‌ها با دقت بالا
– قابلیت تحلیل نمونه‌های مختلف با استفاده از روش‌های مختلف نمونه‌برداری و پیش‌آماده‌سازی
– سرعت بالای تحلیل و قابلیت انجام تحلیل در محیط‌های مختلف، از جمله محلول‌های آبی، محلول‌های اسیدی و محیط‌های غیرآبی

معایب:
– نیاز به دستگاه گران قیمت و پیچیده
– قابلیت تحلیل تنها برای عناصری که قابل آماده‌سازی و جذب در شعله هستند
– محدودیت در تعداد عناصل مورد تحلیل و قابلیت تحلیل تک عنصری

 

دستگاه جذب اتمی agilentجهت مشاهده فروشگاه دستگاه جذب اتمی لطفا کلیک فرمایید.

 

بخش دوم: روش جذب اتمی کوره

در روش جذب اتمی کوره، نمونه مورد تحلیل به صورت جامد، پودر یا نمونه بزرگتری به صورت قرص، به دستگاه جذب اتمی کوره منتقل می‌شود. در این دستگاه، نمونه در یک کوره گرمایی قرار می‌گیرد که به دمای بالایی گرم می‌شود. در این حالت، اتم‌های موجود در نمونه، به حالت برانگیخته می‌شوند و با اعمال یک انرژی برای تحریک آن‌ها به حالت پایه بازمی‌گردند. همانند روش جذب اتمی شعله، جذب انرژی توسط اتم‌ها، با استفاده از یک دتکتور برای اندازه‌گیری جذب نور، به عنوان شدت جذب اتمی گزارش می‌شود.

دستگاه جذب اتمی کوره، با استفاده از یک کوره گرمایی، امکان تحلیل نمونه‌های جامد را فراهم می‌کند. در این روش، نمونه به صورت جامد و پودری مورد تحلیل قرار می‌گیرد که نیاز به آماده‌سازی خاصی ندارد و به راحتی قابل تحلیل است. همچنین، در این روش، می‌توان نمونه‌های بزرگتری را نیز تحلیل کرد که در روش جذب اتمی شعله امکان‌پذیر نیست.

مزایا و معایب روش جذب اتمی کوره:

مزایا:
– قابلیت تحلیل نمونه‌های جامد و پودری با دقت بالا و به راحتی
– امکان تحلیل نمونه‌های بزرگتر و بدون نیاز به آماده‌سازی خاصی
– قابلیت تحلیل انواع نمونه‌ها، از جمله نمونه‌های معدنی، خاک، سنگ‌ها و بافت‌های زیستی

کروماتوگرافی ستونی - اصل، روش، کاربردها
مشاهده

معایب:
– نیاز به دستگاه گران قیمت و پیچیده
– قابلیت تحلیل تنهابرای عناصری که در شرایط این روش قابل جذب هستند
– نیاز به زمان بیشتر برای گرم شدن نمونه در کوره
– احتمال تبخیر و تشتت برخی از عناصر در حین گرم شدن نمونه در کوره

 

بخش سوم: روش جذب اتمی هیدرید

روش جذب اتمی هیدرید، یک روش جدیدتر و نوین‌تر از روش‌های جذب اتمی شعله و کوره است که امکان تحلیل عناصری را که در دو روش قبلی قابل جذب نیستند، فراهم می‌کند. در این روش، نمونه به صورت گازی در دستگاه جذب اتمی هیدرید قرار می‌گیرد. در این دستگاه، نمونه ابتدا به صورت جامد یا مایع تبدیل به یک گاز فعال می‌شود. سپس، گاز مورد تحلیل با یک گاز حامل، معمولاً هیدروژن، مخلوط می‌شود و ترکیبی از گازها در دستگاه تولید می‌شود. در این روش، ابتدا با استفاده از یک کاتالیزور، گاز حامل با گاز مورد تحلیل واکنش می‌کند و تشکیل اتم‌های برانگیخته می‌دهد. سپس، با اعمال یک انرژی برای تحریک اتم‌ها به حالت پایه بازمی‌گردند و جذب انرژی توسط اتم‌ها، با استفاده از یک دتکتوربرای اندازه‌گیری شدت جذب اتمی، گزارش می‌شود.

 

مزایا و معایب روش جذب اتمی هیدرید:
مزایا:
– قابلیت تحلیل عناصری که در دو روش قبلی قابل جذب نیستند، از جمله عناصر سنگین و غیرفلزی
– دقت بالا و قابلیت تحلیل نمونه‌های با غلظت کمتر

معایب:
– نیاز به دستگاه گران قیمت و پیچیده
– نیاز به استفاده از گاز حامل خطرناک و قابل انفجار
– نیاز به زمان بیشتر برای تبدیل نمونه به گاز فعال
– احتمال تشتت برخی از عناصر و تاثیر آن بردقت تحلیل

 

بخش چهارم: مقایسه سه روش جذب اتمی

روش جذب اتمی شعله، کوره و هیدرید، هر کدام مزایا و معایب خود را دارند و بر اساس نوع نمونه و عنصری که قرار است تحلیل شود، انتخاب روش مناسب می‌تواند به دقت بیشتر و نتایج بهتری منجر شود.

روش جذب اتمی شعله، برای تحلیل عناصر با غلظت بالا و اندازه کوچک مناسب است و معمولاً برای تحلیل فلزات سبک و عناصری که در شرایط شعله جذب پذیر هستند، استفاده می‌شود. این روش از دقت کمتری نسبت به دو روش دیگر برخوردار است ونیاز به آماده‌سازی نمونه قبل از تحلیل دارد. همچنین، برای تحلیل نمونه‌های جامد یا مایع، نیاز به تبدیل آن‌ها به شکل گازی با استفاده از روش‌های دیگری مانند کوره یا دستگاه هیدرید دارد.

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
مشاهده

در روش جذب اتمی کوره، نمونه به صورت جامد و پودری مورد تحلیل قرار می‌گیرد و نیاز به آماده‌سازی خاصی ندارد. این روش برای تحلیل نمونه‌های بزرگتر و همچنین نمونه‌های جامد مانند سنگ‌ها و بافت‌های زیستی مناسب است. همچنین، دقت بالاتری نسبت به روش جذب اتمی شعله دارد و امکان تحلیل عناصری که در شرایط شعله جذب نمی‌شوند نیز وجود دارد. اما نیاز به دستگاه گران‌قیمت و پیچیده، زمان بیشتر برای گرم شدن نمونه در کوره و احتمال تبخیر و نشت برخی از عناصر در حین گرم شدن نمونه در کوره، برای این روش معایبی هستند.

در روش جذب اتمی هیدرید، امکان تحلیل عناصری که در روش‌های دیگر قابل جذب نیستند، از جمله عناصر سنگین و غیرفلزی، وجود دارد. این روش برای تحلیل نمونه‌های با غلظت کمتر بهترین گزینه است و دقت بالایی در تحلیل نمونه‌ها دارد. اما نیاز به دستگاه گران قیمت و پیچیده، استفاده از گاز حامل خطرناک و قابل انفجار، نیاز به زمان بیشتر برای تبدیل نمونه به گاز فعال و احتمال نشت برخی از عناصر، معایبی این روش هستند.

با توجه به مزایا و معایب هر سه روش، انتخاب روش مناسب برای تحلیل نمونه بستگی به نوع نمونه و عنصری که قرار است تحلیل شود دارد. در مجموع، روش جذب اتمی شعله برای تحلیل نمونه‌های با غلظت بالاتر و اندازه کوچک، روش جذب اتمی کوره برای تحلیل نمونه‌های جامد و پودری و روش جذب اتمی هیدرید برای تحلیل عناصری که در روش‌های دیگر قابل جذب نیستند، مناسب است.

 

 

.جهت مشاوره و خرید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با مشاوران واحد فروش شرکت شناسا پرتوژن ۷۵۳۱۱ – ۰۲۱ در ارتباط باشید

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.