مشکلات شایع در کروماتوگرافی مایع با بازده بالا (HPLC) و راه‌حل‌های آنها

پرتوژن
۱۰ خرداد, ۱۴۰۲
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

در این مقاله به بررسی مشکلات شایع در کروماتوگرافی مایع با بازدید بالا (HPLC) و راه‌حل‌های آنها می‌پردازیم. همچنین، در ادامه تمامی نکات مهمی که باید در نظر داشته باشید تا بهترین نتیجه را از کروماتوگرافی مایع با بازدید بالا بگیرید، بررسی خواهند شد.

1. مشکل در خطوط الکترونیکی:

یکی از مشکلات شایع در HPLC، مشکل در خطوط الکترونیکی است. در صورت وجود مشکل در خطوط الکترونیکی، ممکن است داده‌های شما تحت تأثیر قرار گیرد و باعث افت کیفیت نمونه شوند. برای رفع این مشکل، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که خطوط الکترونیکی به درستی متصل شده‌اند و بدون مشکل عمل می‌کنند. همچنین، بررسی کنید که آیا سیم‌های خطوط الکترونیکی دارای خوردگی یا خراش هستند یا خیر؛ در صورت وجود خراش یا خوردگی، باید سیم‌ها را تعویض کنید.

2. مشکل در کیفیت ستون کروماتوگرافی:

کیفیت ستون کروماتوگرافی از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود کیفیت نمونه، باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید. در صورتی که کیفیت ستون کروماتوگرافی مناسب نباشد، ممکن است نتیجه تحلیل شما دقیق نباشد و مشکلاتی مانند پس زمینه نویزی و انحراف پایه در نمودار شکل‌گیری کند. برای رفع این مشکل، شما باید اطمینان حاصل کنید که ستون کروماتوگرافی به درستی مونتاژ شده است و به درستی پک شده است. همچنین، باید از ستون کروماتوگرافی با کیفیت و با مشخصات مناسب برای نوع نمونه شما استفاده کنید. در صورتی که با مشکلاتی مانند کثیف بودنستون کروماتوگرافی مواجه شدید، باید آن را تمیز کنید یا در صورت لزوم تعویض کنید.

3. مشکل در جریان موبایل فاز:

جریان موبایل فاز یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت نمونه تأثیر می‌گذارد. در صورتی که جریان موبایل فاز نامناسب باشد، ممکن است داده‌های شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند. برای رفع این مشکل، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که مواد مصرفی در جریان موبایل فاز به درستی تهیه شده‌اند و دارای خلوص مناسب هستند. همچنین، باید اطمینانحاصل کنید که جریان موبایل فاز به درستی تهیه شده و با مشخصات مناسب برای نوع نمونه شما استفاده شده است. در صورتی که با مشکلاتی مانند اختلال در جریان موبایل فاز مواجه شدید، باید آن را با دقت بیشتری بررسی کرده و در صورت لزوم سیستم جریان موبایل فاز را تعویض کنید.

انتخاب دتکتور مناسب برای آنالیز دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
مشاهده

4. مشکل در دمای کروماتوگرافی:

دمای کروماتوگرافی نیز از عوامل مهمی است که بر کیفیت نمونه تأثیر می‌گذارد. در صورتی که دمای کروماتوگرافی نامناسب باشد، ممکن است نمونه شما درست جدا نشود و به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند. برای رفع این مشکل، باید اطمینان حاصل کنید که دمای کروماتوگرافی به درستی تنظیم شده است و با مشخصات مناسب برای نوع نمونه شما استفاده شده است. همچنین، باید اطمینان حاصل کنید که کلیه تجهیزات مرتبط با دمای کروماتوگرافی مانند باث، کلمپر و پمپ گرمایشی به درستی کار می‌کنند. در صورتی که با مشکلاتی مانند اختلال در دمای کروماتوگرافی مواجه شدید، باید آن را با دقت بیشتری بررسی کرده و در صورت لزوم سیستم دمای کروماتوگرافی را تعویض کنید

5. مشکل در pH جریان موبایل فاز:

pH جریان موبایل فاز نیز از عوامل مهمی است که بر کیفیت نمونه تأثیر می‌گذارد. در صورتی که pH جریان موبایل فاز نامناسب باشد، ممکن است نمونه شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند. برای رفع این مشکل، باید اطمینان حاصل کنید که pH جریان موبایل فاز به درستی تنظیم شده است و با مشخصات مناسب برای نوع نمونه شما استفاده شده است. همچنین، باید از مواد مصرف مناسب و با خلوص مناسب برای تهیه جریان موبایل فاز استفاده کنید و در صورت لزوم، می‌توانید از ترکیبات با pH متفاوت برای شرایط جدیدی که در آنها تحلیل می‌کنید، استفاده کنید.

6. مشکل در نحوه تزریق نمونه:

نحوه تزریق نمونه نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در کیفیت نمونه تأثیرگذار است. در صورتی که نحوه تزریق نمونه نامناسب باشد، ممکن است داده‌های شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند. برای رفع این مشکل، باید اطمینان حاصل کنید که نمونه، به درستی و با دقت تزریق شده است و دارای خلوص مناسب است. همچنین، باید از روش تزریق مناسب برای نوع نمونه شما استفاده کنید. به عنوان مثال، در صورتی که نمونه شما روغنی است، باید از روش تزریق تحت فشار استفاده کنید.

پرسش و پاسخ در زمینه کروماتوگرافی مایع HPLC
مشاهده

7. مشکل در نوع دتکتور:

نوع دتکتور نیز از عوامل مهمی است که بر کیفیت نمونه تأثیر می‌گذارد. در صورتی که نوع دتکتور مناسب نباشد، ممکن است داده‌های شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند و باعث افت کیفیت نمونه شود. برای رفع این مشکل، باید اطمینان حاصل کنید که نوع دتکتور مناسب برای نوع نمونه شما استفاده شده است. به عنوان مثال، در صورتی که نمونه شما دارای فلورسانس است، باید از دتکتور فلورسانس استفاده کنید. همچنین، باید دتکتور را به درستی تنظیم کنید و از دتکتور با کیفیت و با خروجی قابل اطمینان استفاده کنید.

8. مشکل در تلفیق کروماتوگرافی با اسپکترومتری جرمی (MS):

در برخی موارد، برای بهبود کیفیت تحلیل، ممکن است نیاز به تلیق کروماتوگرافی با MS داشته باشید. در صورتی که تلفیق کروماتوگرافی با MS نامناسب باشد، ممکن است داده‌های شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند و افت کیفیت نمونه شما را به دنبال داشته باشد. برای رفع این مشکل، باید اطمینان حاصل کنید که تلفیق کروماتوگرافی با MS با درستی انجام شده است و به درستی تنظیم شده است. همچنین، باید از تجهیزات با کیفیت و با خروجی قابل اطمینان برای کروماتوگرافی و MS استفاده کنید و تجهیزات را به درستی تعمیر و نگهداری کنید.

9. مشکل در کنترل کیفی تحلیل:

کنترل کیفی در هر مرحله از تجزیه و تحلیل نمونه بسیار مهم است. در صورتی که کنترل کیفی نامناسب باشد، ممکن است داده‌های شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند و باعث افت کیفیت نمونه شود. برای رفع این مشکل، باید کنترل کیفی را به درستی انجام دهید و از روش‌های معتبر برای کنترل کیفی استفاده کنید. همچنین، باید اطمینان حاصل کنید که تجهیزات و وسایل مورد استفاده شما، دارای کیفیت مناسب هستند و به درستی تعمیر و نگهداری شده‌اند.

نحوه عیب یابی و تعمیر و نگهداری دستگاه HPLC 2695 واترز
مشاهده

10. مشکل در آنالیز نتایج:

در صورتی که آنالیز نتایج به درستی انجام نشود، ممکن است داده‌های شما به شکل نامناسبی در نمودار شکل گیری کند و باعث افت کیفیت نمونه شود. برای رفع این مشکل، باید آنالیز نتایج را به درستی انجام دهید و از روش‌های معتبر برای تحلیل داده‌ها استفاده کنید. همچنین، باید دقت لازم را در انتخاب روش تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج داشته باشید.

در نهایت، برای رفع مشکلات مختلف در آنالیز نمونه، باید به دقت و با استفاده از تجهیزات و تجهیزات مناسب و با کیفیت، اقدام به تجزیه و تحلیل نمونه کنید. همچنین، باید از روش‌های معتبر و استاندارد برای تحلیل نمونه استفاده کنید و در صورت لزوم، با متخصصان مرتبط مشورت کنید. با رعایت این موارد، می‌توانید به بهترین شکل ممکن، نمونه خود را آنالیز کنید و به دقت و با اعتماد به نتایج آن، تحقیقات خود را انجام دهید.

 

دستگاه HPLC Nexera Quaternaryجهت مشاهده فروشگاه دستگاه HPLC لطفا کلیک فرمایید.

 

hplcجهت مشاهده کارگاه دستگاه HPLC لطفا کلیک فرمایید.

 

 

جهت مشاوره و خرید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با مشاوران واحد فروش شرکت شناسا پرتوژن ۷۵۳۱۱ – ۰۲۱ در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.