نحوه عیب یابی و تعمیر و نگهداری دستگاه HPLC 2695 واترز

پرتوژن
۱۶ بهمن, ۱۴۰۲
1 دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
راهنمای جامع خرید کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)

مسیر جریان مدیریت حلال دستگاه HPLC 2690/5

مسیر جریان مدیریت حلال دستگاه HPLC 2690/5

تحویل مدیریت حلال

تحویل مدیریت حلال

اجزای سیستم مدیریت حلال با هم کار می کنند تا حلال را به ترتیب زیر تحویل دهند.

 1. پیستون آکومولاتور (پیستون چپ) به سمت جلو حرکت می کند و حلال را تحویل می دهد، در حالی که پیستون اولیه (پیستون سمت راست) به سمت عقب حرکت می کند و حلال را پر می کند.
 2. در حالی که آکومولاتور به تحویل حلال ادامه می دهد، پیستون اولیه منتظر می ماند. سپس مبدل فشار اولیه، فشار را اندازه می‌گیرد و با حرکت دادن پیستون اولیه به سمت جلو، فشار را با فشار سیستم مطابقت می‌دهد و حلال را از قبل فشرده می‌کند.
 3. هنگامی که پیستون آکومولاتور به انتهای حرکت خود می رسد، سرعت خود را کاهش می دهد و جهت را برعکس می کند. به طور همزمان، پیستون اولیه به سمت جلو حرکت می کند و حلال را تحویل می دهد.
 4. در حالی که پیستون آکومولاتور به سمت عقب حرکت می کند، پیستون اولیه کمی سریعتر به جلو حرکت می کند که به پیستون اولیه اجازه می دهد تا هم محفظه پیستون انباشته را پر کند و هم حلال را به بقیه سیستم برساند.

این توالی سیستم مدیریت حلال را قادر می سازد تا یک روش ثابت و بدون پالس را حفظ کند.

نمونه سیستم مدیریت حلال دستگاه HPLC 2690/5

چرخه تزریق HPLC 2690/5

چرخه تزریق HPLC 2690/5

چرخه تزریق در سه مرحله تکمیل می شود.

1. جداسازی لوپ
شیر 1 بسته می شود.
پمپ نیدل واش روشن می شود.
شیر 4 باز می شود.
سوزن به داخل سیل پایین حرکت می کند.
دریچه 3،2 باز است و لوپ را به فشار اتمسفر باز می کند.
2. برداشت نمونه شیر 3 بسته می شود
پمپ نیدل واش خاموش می شود. شیر 4 بسته می شود.
سوزن به داخل ویال حرکت می کند.
سرنگ حرکت نمونه برداری
سوزن به سمت سیل پایین حرکت می کند.
3. تزریق نمونه

شیر 3 باز می شود. شیر 2 بسته می شود.
سوزن به داخل جریان حرکت می کند.
شیر 1 باز می شود. نمونه تزریق می شود.
سرنگ به خانه حرکت می کند. شیر 3 بسته می شود

چرخه پاکسازی از سه بخش تشکیل شده است.

 1. پاکسازی: لوپ نمونه را با ترکیب جدید فاز متحرک که جایگزین فاز متحرک قبلی و هرگونه حباب هوا می شود، پر می کند.
 2. سرنگ فلاش: سرنگ را با ترکیب جدید فاز متحرک پر می کند که جایگزین فاز متحرک قبلی و هرگونه حباب هوا می شود.
 3. بررسی تراکم: فاز متحرک در مجموعه انژکتور برای بررسی نشتی، وجود حباب‌های هوا و فاز متحرک بدون گاز فشرده می‌شود.

 

مراحل راه اندازی

پرایمینگ یک سیستم جدید یا خشک با استفاده از حلال‌های بدون گاز

 

 1. بطری های حلال را با فاز موبایل پر کنید.
 2. از صفحه وضعیت، گاز زدا را روشن کنید.*
 3. یک پرایم خشک (DRY PRIME) انجام دهید تا حلال از هر یک از چهار لاین جاری شود.
 4. با شروع با حلال آلی، 3 دقیقه Wet Prime را روی هر لاین جداگانه با سرعت جریان 5 میلی لیتر در دقیقه انجام دهید.**
 5. پس از آماده شدن تمام لاین ها، سرعت جریان را روی 0 میلی لیتر در دقیقه با گاز زدا به مدت 2 دقیقه روشن کنید.
 6. جریان را با شرایط اولیه روش کروماتوگرافی خود شروع کنید. با حجم 10 ستونی حلال متعادل کنید.
 7. ریپل فشار را در صفحه دو صفحه وضعیت بررسی کنید. ریپل باید کمتر از 2% فشار سیستم باشد. (برای فشار سیستم بالاتر از 1000psi، اگر ریپل خیلی زیاد است، Wet Prime را تکرار کنید)
 8. پس از متعادل شدن ستون، اتوسمپلر را پاکسازی کنید. (شرایط اولیه)
 9. نمونه ها را اجرا کنید

 

آماده سازی یک سیستم راه اندازی نشده با استفاده از فاز موبایل موجود

 1. از صفحه وضعیت، گاز زدا را روشن کنید.*
 2. برای هر لاینی که مورد استفاده قرار می گیرد، با شروع حلال آلی، 1 دقیقه پرایم مرطوب را با سرعت جریان 5 میلی لیتر در دقیقه انجام دهید.**
 3. هنگامی که همه لاین ها آماده شدند، سرعت جریان را روی 0 میلی لیتر در دقیقه با گاز زدایی به مدت 2 دقیقه تنظیم کنید.
 4. جریان را با شرایط اولیه روش کروماتوگرافی خود شروع کنید. با حجم 10 ستونی حلال متعادل کنید.
 5. Pressure Ripple را در صفحه  وضعیت بررسی کنید. Ripple باید کمتر از 2% فشار سیستم باشد. (برای فشار سیستم بالاتر از 1000psi، اگر Ripple خیلی زیاد است، Wet Prime را تکرار کنید)
 6. پس از متعادل شدن ستون، اتوسمپلر را پاکسازی کنید. (شرایط اولیه)
 7. نمونه ها را اجرا کنید.

 

مراحل راه اندازی

پرایمینگ یک سیستم راه اندازی نشده تغییر فاز موبایل

 

 1. تمام بطری های حلال را با فاز متحرک پر کنید.
 2. برای هر لاینی که استفاده می شود، با شروع حلال آلی، یک پرایم مرطوب 3 دقیقه ای با سرعت جریان 5 میلی لیتر در دقیقه انجام دهید.**
 3. هنگامی که همه لاین ها آماده شدند، سرعت جریان را روی 0 میلی لیتر در دقیقه با گاز زدا به مدت 2 دقیقه تنظیم کنید.
 4. جریان را با شرایط اولیه روش کروماتوگرافی خود شروع کنید. با حجم 10 ستونی حلال متعادل کنید.
 5. Pressure Ripple را در صفحه وضعیت بررسی کنید.  Pressure Ripple باید کمتر از 2% فشار سیستم باشد. (برای فشارهای سیستم بالاتر از 1000psi، اگر فشار خیلی زیاد است، پرایم مرطوب را تکرار کنید)
 6. پس از متعادل شدن ستون، اتوسمپلر را پاکسازی کنید. (شرایط اولیه)
 7. نمونه ها را اجرا کنید.

 

جایگزینی نیدل واش فریت (در صورت نیاز یا 6 ماه)

تمام رک ها را بردارید و 2690/5 را خاموش کنید. به محفظه نمونه برسید و نگهدارنده فریت پایینی که در زیر مجموعه انژکتور قرار دارد را باز کنید. فریت را با یک قلم با قطر کوچک بردارید و دور بریزید. فریت جایگزین را با متانول خیس کنید و آن را کاملاً درون نگهدارنده قرار دهید. نگهدارنده پایینی را با حرکت در جهت عقربه های ساعت دوباره نصب کنید. نگهدارنده را با دست پیچ کنید تا محکم بنشیند.

راهنمای جامع خرید اسپکتروفتومتر: گام به گام تا انتخاب و تهیه دستگاه مناسب
مشاهده

* گاز زدا هرگز نباید برای مدت طولانی بدون جریان باقی بماند. (یعنی یک شبه)
** احتیاط: برای جلوگیری از رسوب نمک در ماژول جداسازی از یک حلال میانی مانند آب هنگام تغییر از بافر به حلال با محتوای آلی بالا استفاده کنید.
حجم هر لاین حلال از جمله محفظه گاز زدایی خلاء 7.5 میلی لیتر است. این حجم باید هنگام پر کردن سیستم و تغییر به فاز متحرک متفاوت در نظر گرفته شود.
گاز زدا را می توان با روش خاموش کردن خاموش کرد، سرعت جریان را متوقف کرد و لامپ را خاموش کرد (در صورت کنترل آشکارساز از طریق Alliance).

مراحل راه اندازی

پرایمینگ پمپ سیل واش (در صورت نیاز)

 

 1. کلید Diag screen را در صفحه اصلی فشار دهید. Diag screen ظاهر می شود.
 2. آداپتور سرنگ (از کیت راه اندازی) را به سرنگ وصل کنید.
 3. فیلتر حلال را از لاین ورودی سیل واش پیستون خارج کنید یا لاین ویست سیل واش پیستون را از ظرف ویست خارج کنید. (هم از فشار دادن حلال از طریق آن یا کشیدن حلال از طریق آن می توان برای پر کردن پمپ سیل واش پیستون استفاده کرد.)
 4. سرنگ را با حلال سیل واش پیستون پر کنید*و آداپتور سرنگ را به انتهای لاین سیل واش پیستون وصل کنید یا سرنگ را به انتهای خط ضایعات سیل واشپیستون وصل کنید.
 5. کلید Prime Sealwash Screen را فشار دهید و سپس کلید صفحه شروع را فشار دهید. روش سیل واش پیستون آغاز می شود. سرنگ را فشار دهید تا محلول سیل واش را در سیستم فشار دهید یا روی سرنگ بکشید تا حلال را از طریق پمپ سیل واش پیستونی بکشید.
 6. هنگامی که حلال از لاین سیل واش پیستون خارج می شود یا به داخل سرنگ می ریزد (پمپ در هنگام آماده سازی آرام تر کار می کند) کلید صفحه توقف را فشار دهید.
 7. فیلتر حلال را مجدداً نصب کنید و لاین ورودی سیل واش را دوباره در مخزن سیل واش پلانجر قرار دهید یا لاین ویست سیل واش پیستون را دوباره در ظرف ویست قرار دهید. برای پایان دادن به پرایمینگ دوباره کلید صفحه شروع را فشار دهید.
 8. برای بازگشت به SCREEN DIAG , Close را فشار دهید.

 

* محلول Seal Wash را انتخاب کنید که حلالیت بالایی با نمک ها و/یا بافرهای مورد استفاده در فاز متحرک داشته باشد. (معمولاً محلول 80-90٪ آبی، 20-10٪ متانول.)

پرایمینگ پمپ نیدل واش (روزانه یا هفتگی)

 1. اطمینان حاصل کنید که لاین نیدل واش (خط سبز) در بطری مناسب خود است.
 2. کلید Diag screen را در صفحه اصلی فشار دهید. صفحه Diagnostics ظاهر می شود.
 3. کلید صفحه نمایش Prime NdlWsh را فشار دهید. روش نیدل واش 30 ثانیه ای شروع می شود. اگر حلال از خط ویست (خط زرد) خارج نشد، کلید صفحه نمایش شروع دوباره را فشار دهید.

* محلول نیدل واش را انتخاب کنید که نمونه شما در آن محلول باشد. محلول های بافر یا یک اصلاح کننده فاز متحرک مانند TFA توصیه نمی شود. اگر این محلول ها ضروری باشد باید از دستگاه شسته شوند.

عیب یابی دستگاه HPLC 2690/5

پیام های خطای سیستم دستگاه HPLC 2690/5

پیام                                
 
مراحل عمل
Accumulator over pressure تعیین محل محدودیت … گارد/ ستون / فیلتر داخلی / تیوب مسدود شده.
Bubble found on intake پرایم مرطوب را انجام دهید و به سیستم اجازه دهید در جریان صفر با گاز زدا در حالت پیوسته به مدت تقریبی بنشیند. 10 دقیقه. قبل از شروع اجرا اگر سرعت جریان بیشتر از 1 میلی لیتر در دقیقه باشد. تیوب ورودی جریان طولانی را نصب کنید.
Carousel malfunction قدرت چرخه. اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
Carousel Z axis malfunction قدرت چرخه. اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
Compression check failed حلال به درستی گاز زدایی نشده است. وجود حباب روی پیستون سرنگ را بررسی کنید. بسته سیل تست و شیر 3. تعمیر و نگهداری مناسب را انجام دهید.
Degasser pressure fault محفظه گاز زدا یا پمپ خلاء معیوب را تعویض کنید. با نماینده خدمات واترز تماس بگیرید.
Lost prime حلال به درستی گاز زدایی نشده است. چک ولوها را عوض کنید اگر سرعت جریان بیشتر از 1 میلی لیتر در دقیقه باشد. تیوب ورودی جریان را نصب کنید.
Missing vial ویال گم شده باید در محل صحیح سینی قرار گیرد.
غیرفعال کردن سنسور ویال [Main>>Config>>Hilight] “Verify vial present” را فشار دهید تا پاک شود.
با نماینده خدمات واترز تماس بگیرید.
Needle malfunction مخزن نیدل واش را بررسی کنید. پرایم نیدل واش. قدرت چرخه. اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
Plunger homing fault قدرت چرخه.اینلاین فیلتر را تغییر دهید اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
Primary transducer range (volts)  Sample  با نماینده خدمات واترز تماس بگیرید.

عیب یابی دستگاه HPLC 2690/5

پیام های خطای دستگاه HPLC 2690/5

پیام                                
 
مراحل عمل
Solvent delivery h/w fault قدرت چرخه. اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
Solvent delivery motor lost sync قدرت چرخه. اینلاین فیلتر را تغییر دهید اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
Syringe Movement malfunction قدرت چرخه. اگر پیام همچنان ادامه داشت با نماینده خدمات Waters تماس بگیرید.
System over pressure تعیین محل محدودیت … گارد ستون / ستون / فیلتر داخلی / تیوب مسدود شده.
System under pressure ستون اتصال محل نشتی را پیدا کنید 50 psi برای اجرای سیستم مورد نیاز است.
آیا روغن زیتون خاصیت ضد سرطانی دارد؟بررسی باکروماتوگرافی مایع
مشاهده

 

خطاهای کروماتوگرافی

 

علائم علل احتمالی ACTI0N اصلاحی                       

 

Erratic retention times حباب هوا پرایم مرطوب (WET PRIME). گاز زدایی همه
حلال ها
خرابی چک ولوها چک ولوها تمیز راتعویض کنید.
نشت حلال تمام اتصالات را بررسی کنید. سیل را تعویض کنید.
علم شیمی بررسی فاز موبایل، ستون،
شیر تناسب گرادیان.
گرفتگی فیلترهای حلال فیلترها را تعویض کنید
درجه حرارت از آون ستون استفاده کنید.
Increased retention times نرخ جریان نادرست خرابی چک ولو
نشت حلال
فاز موبایل نادرست حلال را تغییر دهید
ستون آلوده ستون تمیز را جایگزین کنید.

عیب یابی دستگاه HPLC 2690/5

خطاهای کروماتوگرافی

علائم علل احتمالی ACTI0N اصلاحی              

 

Reduced retention times  نرخ جریان نادرست تغییر نرخ جریان
ترکیب نادرست حلال تغییر ترکیب شیر تناسب گرادیان را بررسی کنید.
دمای ستون بالا تغییر دمای ستون
آلودگی ستون ستون تمیز را جایگزین کنید.
حلال گاز زدایی نشده است حلال گاز زدایی
Reproducibility errors حلال گاز زدایی نشده است حلال گاز زدایی
هوا در سرنگ سیستم مدیریت حلال پاکسازی
سپتوم ویال ناسازگار به ویال و سپتای تایید شده تغییر دهید.
مدیریت نمونه با خدمات واترز تماس بگیرید
سیستم نماینده.
Baseline drift ستون متعادل نیست ستون تعادل
آشکارساز متعادل نیست اجازه دهید آشکارساز گرم شود. زمان با طول موج و حساسیت متفاوت خواهد بود.
حلال آلوده از حلال تازه استفاده کنید.
حلال به درستی گاز زدایی نشده است حلال گاز زدایی
جریان / نوسانات فشار سیستم پرایم. چک ولوها، آب بندی پمپ ها را تعویض کنید.
نوسانات دما محیط عملیاتی را تثبیت کنید.
فلوسل نشتی نشتی را تعمیر کنید.
فلوسل کثیف فلوسل را تمیز کنید.
Baseline noise نوسانات جریان خرابی چک ولو نشتی، سیل، اتصالات.
نویز فرکانس رادیویی تداخل را از بین ببرید.
هوا در دتکتور پاکسازی دتکتور
حلال گاز زدایی نشده است حلال گاز زدایی

عیب یابی دستگاه HPLC 2690/5

خطاهای کروماتوگرافی

علائم علل احتمالی ACTI0N اصلاحی      

 

Baseline noise حلال های آلوده از حلال های تازه استفاده کنید.
ستون آلوده ستون تمیز را جایگزین کنید.
فلوسل کثیف فلوسل را تمیز کنید.
الکترونیکی با نماینده خدمات واترز تماس بگیرید.
Sensitivity loss نشت حلال تمام اتصالات را بررسی کنید
تخریب شده، آلوده یا از نمونه تازه استفاده کنید
نمونه نادرست آماده شده
ستون آلوده ستون تمیز را جایگزین کنید.
از دست دادن کارایی ستون ستون تمیز را جایگزین کنید.
نشت در فلوسل نشتی را تعمیر کنید.
تغییر در فاز موبایل فاز موبایل صحیح (یعنی pH یا ترکیب یونی)
حلال های آلوده از فاز موبایل تازه استفاده کنید.
فلوسل کثیف فلوسل را تمیز کنید.
لامپ قدیمی لامپ را تعویض کنید
Split peaks حلال نیدل واش حلال پرایم نیدل واش حلال برای نمونه ها مناسب نیست.
ستون ستون تمیز را جایگزین کنید.

 

نگهداری کاربر از دستگاه HPLC 2690/5

برق 2690/5 باید یک بار در هفته چرخه شود تا روال خود تشخیصی و کالیبراسیون انجام شود.

تعویض کارتریج اینلت چک ولو

 1. [Diagnostics > Other Tests> Turn GPV off] را از صفحه منو انتخاب کنید.
 2. اتصالات فشاری را با استفاده از آچار 5/16 اینچی از محفظه چک ولو خارج کنید.
 3. با استفاده از آچار ½ اینچی محفظه چک ولو را از منیفولد جدا کنید.
 4. محفظه سوپاپ برگشت را وارونه کنید تا کارتریج قدیمی چک ولو را جدا کنید.
 5. کارتریج سوپاپ جدید را با فلش یا دو سوراخ رو به بالا وارد محفظه چک ولو کنید.
 6. با استفاده از یک آچار ½ اینچی برای نصب مجدد محفظه چک ولو در منیفولد.(بیش از حد سفت نکنید)
 7. با استفاده از آچار 5/16 اینچی، لتیوب تراکم را دوباره به محفظه چک ولو وصل کنید. (برای جلوگیری از سفت شدن بیش از حد محفظه چک ولو، از آچار ½ اینچی برای جلوگیری از حرکت محفظه استفاده کنید)
 8. خروج از diagnostics
 9. سیستم را پرایم کنید و گاز زدایی کنید.

توجه: کارتریج های چک ولو ممکن است تمیز شوند. کارتریج های چک ولو را به مدت 15 دقیقه در آب و 15 دقیقه دیگر در یک حلال آلی مناسب سونیک کنید.

نگهداری کاربر از دستگاه HPLC 2690/5

تعویض اینلاین فیلتر

تعویض فیلتر درون خطی

 1. از یک آچار 5/8 اینچی و یک آچار 5/16 اینچی برای جدا کردن پیچ تراکم در سمت چپ فیلتر داخلی از محفظه ورودی فیلتر استفاده کنید.
 2. از یک آچار 5/8 اینچی برای نگه داشتن محفظه خروجی فیلتر استفاده کنید در حالی که محفظه ورودی را با آچار 5/8 اینچی دیگر شل می کنید.
 3. محفظه را وارونه کنید تا اینلاین فیلتر جدا شود.
 4. عنصر فیلتر جایگزین را وارد کنید.
 5. محفظه ورودی و خروجی  اینلاین فیلتررا با استفاده از دو آچار 5/8 اینچی وصل کنید.
 6. پیچ را دوباره به محفظه ورودی وصل کنید.
 7. اتصالات را از نظر نشتی بررسی کنید.

توجه: درج اینلاین فیلتر باید هر 6 ماه یا هر زمان که افزایش قابل توجهی در فشار برگشتی روی مبدل سیستم مشاهده شد تعویض شود.

نگهداری کاربر از دستگاه HPLC 2690/5

تعویض سیل پیستون و فیس سیل

تعویض سیل پیستون

 

 1. Diagnostic screen را از صفحه اصلی فشار دهید.
 2. کلید صفحه نمایش تست دیگر را در Diagnostic screen فشار دهید.
 3. Head Removal and Replacement را از لیست انتخاب کنید.
 4. دستورالعمل هایی که در صفحه حذف و تعویض هد ظاهر می شود را دنبال کنید.
 5. سیل پیستون را با استفاده از ابزار حذف سیل (P/N WAT039803) جدا کنید.
 6. سیل و دهانه درزگیر را با متانول خیس کنید.
 7. سیل پیستون را با استفاده از ابزار درج سیل (P/N WAT270969) وارد کنید.
راهنمایی درباره طیف‌سنجی برای تجزیه و تحلیل روغن‌ها
مشاهده

تعویض سیل پیستون و فیس سیل

تعویض فیس سیل

 1. دستورالعمل های 1-4 را از دستورالعمل های تعویض سیل پیستون دنبال کنید.
 2. فیس سیل را با استفاده از موچین پلاستیکی بردارید.
 3. سیل و دهانه درزگیر را با متانول خیس کنید.
 4. فیس سیل ها را در دهانه های آب بند با استفاده از یک جسم صاف تمیز تعویض کنید.
 5. دستورالعمل هایی که در صفحه حذف و تعویض هد ظاهر می شود را دنبال کنید.
 6. سیستم را پرایم کنید و 10 دقیقه اجازه دهید تا فاز موبایل را قبل از اجرای سیستم گاززدایی کند.

توجه: سیل پیستون و فیس سیل باید همزمان تعویض شوند.
 
توجه: برای جلوگیری از آسیب به سطوح آب بندی از ابزار تیز استفاده نکنید.

قطعات یدکی دستگاه HPLC 2690/5

2500 µL Syringe                                                                                                                 WAT077342

250 µL Syringe                                                                                                                   WAT073109

25 µL Syringe                                                                                                                     WAT077343

Plunger Seals (kit)                                                                                                               WAT270938

Face Seals (kit)                                                                                                                   WAT270939

Check Valve Cartridge (2)                                                                                                    WAT270941

High Flow Inlet Tubing                                                                                                         WAT270968

200 µL Loop                                                                                                                       WAT045584

Vials with Preslit Septa                                                                                                          186000307

Total Recovery Vials with Preslit Septa                                                                                    186000385

In-Line Filter Insert                                                                                                             WAT088084

Needle Wash Frit (5)                                                                                                            700001318

PerformancePLUS Needle                                                                                                     700001326

Optional Solvent Tray                                                                                                          205000329

Alliance Interactive System Support CD                                                                                  715000116

 

1 دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.