پرسش و پاسخ در زمینه دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن)

پرتوژن
۳۱ شهریور, ۱۴۰۱
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

پرسش و پاسخ در زمینه دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزوربشن)

 

منظور از دستگاه اتمیک چیست؟

دستگاه اتمیک مقدار نور را در طول موج تشدید اندازه گیری می کند که از ابری از اتم ها عبور می کند و توسط آنها جذب می شود. هنگامی که الکترون های برانگیخته دوباره شروع به شل شدن می کنند، انرژی را به شکل فوتون ساطع می کنند. هر عنصری ساختار الکترونیکی منحصر به فرد خود را دارد.

 

دستگاه اتمیک چگونه کار می کند؟

از این اصل استفاده می کند که اتم ها (و یون ها) می توانند نور را در یک طول موج خاص و منحصر به فرد جذب کنند. وقتی این طول موج خاص نور فراهم شود، انرژی (نور) توسط اتم جذب می شود. الکترون های اتم از حالت پایه به حالت برانگیخته حرکت می کنند.

 

جذب و انتشار اتمی چیست؟

طیف دستگاه اتمیک زمانی تولید می شود که اتم های حالت پایه انرژی را از منبع تشعشع جذب کنند. طیف گسیل اتمی زمانی تولید می شود که اتم های خنثی در حالت برانگیخته در بازگشت به حالت پایه یا حالت کم انرژی انرژی ساطع می کنند.

 

چرا از طیف سنجی دستگاه اتمیک استفاده می کنیم؟

با استفاده از یک طیف سنج دستگاه اتمیک، می توانید غلظت عناصر مختلف را در یک نمونه تعیین کنید. طیف سنج مقدار فلز را در مایعات شناسایی می کند و کیفیت فلز را در یک نمونه نیز اندازه گیری می کند.

 

کاربرد اصلی دستگاه جذب اتمی چیست؟

طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) یک فناوری آسان، با توان بالا و ارزان است که عمدتاً برای تجزیه و تحلیل عناصر در محلول استفاده می شود. به این ترتیب، دستگاه اتمیک در غذا و نوشیدنی، آب، تحقیقات بالینی و تجزیه و تحلیل دارویی استفاده می شود.

 

انواع طیف سنجی جذب اتمی کدامند؟

سیستم های شعله (F دستگاه جذب اتمی)، بخار سرد (CV دستگاه اتمیک)، تولید هیدرید (HG دستگاه اتمیک) و کوره گرافیت (GF-دستگاه جذب اتمی) وجود دارد.

 

تفاوت بین طیف سنجی  دستگاه جذب اتمی و  اسپکتروفتومتر UV چیست؟

UV-visible از لامپی استفاده می‌کند که می‌تواند طیف گسترده‌ای ایجاد کند و از یک مونوکروماتور برای انتخاب طول موج مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. دستگاه اتمیک از یک لامپ کاتدی فلزی (مطابق با نمونه) استفاده می کند که می تواند چند طول موج مجزا تولید کند و از یک  مونوکروماتور  برای انتخاب یکی از این طول موج ها استفاده می کند.

 

چگونه یک نمونه برای دستگاه اتمیک تهیه می کنید؟

پس از رقیق‌سازی محلول‌های هضم شده، نمونه‌ها را می‌توان مستقیماً به دستگاه جذب اتمی شعله‌ای و همچنین دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی تزریق کرد.. آماده‌سازی نمونه Fدستگاه اتمیک و GFدستگاه جذب اتمی.

تکنیک های آماده سازی نمونه صفحه داغ، هضم مایکروویو، هضم اسیدی، هضم فشار بالا
اسید HNO3، HCl، H2SO4، HF، H2O2

 

یک نمونه در دستگاه جذب اتمی چگونه معرفی می شود؟

در دستگاه جذب اتمی نمونه معمولاً به عنوان راه حل معرفی می شود. محلول از طریق یک لوله کوچک به داخل کشیده می شود و به نبولایزر برده می شود، جایی که محلول به یک غبار ریز شکسته می شود (این شبیه به قوطی آئروسل است). غبار ریز توسط گاز حامل به دستگاه اتمیزه کننده، مانند شعله، منتقل می شود.

 

اجزای دستگاه جذب اتمی چیست؟

دستگاه  استاندارد دستگاه دستگاه اتمیک از چهار جزء تشکیل شده است: ناحیه معرفی نمونه، منبع نور (تابش)، مونوکروماتور یا پلی کروماتور و دتکتور

 

طیف سنجی جذب اتمی چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

طیف سنجی گسیل اتمی شدت نور ساطع شده توسط اتم های برانگیخته را اندازه گیری می کند، در حالی که طیف سنجی دستگاه اتمیک نور جذب شده توسط جذب اتمی را اندازه گیری می کند. این نور معمولاً در ناحیه مرئی یا فرابنفش طیف الکترومغناطیسی است.

 

چرا نمی توان از دستگاه جذب اتمی برای غیر فلزات استفاده کرد؟

بنابراین، اگر می‌خواهید آن الکترون به سطح انرژی بالاتری بپرد، باید آن را از پوسته جدا کنید و به زور کاری کنید که انرژی تابش نور را جذب کند، به سادگی به این معنی که IE آن بالا است. از این رو دستگاه دستگاه اتمیک عمدتا برای شناسایی عناصر فلزی استفاده می شود و نه غیر فلزی.

 

آیا دستگاه جذب اتمی کیفی است یا کمی؟

طیف‌سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) یک روش طیف‌تحلیلی کمی برای تعیین عناصر شیمیایی با استفاده از جذب تابش نوری توسط اتم‌های آزاد در حالت گاز است

 

کدام آشکارساز در طیف سنجی دستگاه اتمیک استفاده می شود؟

فتودیود. فتودیود یک مبدل فوتوالکتریک است که سیگنال الکتریکی یا جریان I تولید می کند که از جذب فوتون ها حاصل می شود.

 

محدودیت های دستگاه جذب اتمی چیست؟

اشکالات اصلی این تکنیک حساسیت محدود، قابلیت اندازه گیری تنها یک عنصر در یک زمان و خطی بودن محدود آن است.

 

سه کاربرد رایج طیف سنجی جذب اتمی چیست؟

  • کشاورزی – تجزیه و تحلیل خاک و گیاهان برای مواد معدنی لازم برای رشد.
  • شیمیایی – تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی خام و همچنین مواد شیمیایی خوب.
  • صنایع غذایی – تضمین کیفیت و تست آلودگی.
  • پزشکی قانونی – شناسایی مواد.

 

حد تشخیص دستگاه اتمیک چقدر است؟

محدودیت‌های تشخیص معمولی دستگاه جذب اتمی (شعله F) در حد 1-100 میکروگرم در لیتر است که آن را به دستگاه ی عالی برای تعیین عناصر جزئی و کمیاب، حداقل برای نمونه‌های آلوده تبدیل می‌کند.

 

نتایج دستگاه جذب اتمی را چگونه می خوانید؟

اگر نتیجه دستگاه جذب اتمی یا ICP یا ICP-MS بر حسب mg/l داده شود، نتیجه نهایی شما mg/kg = ppm خواهد بود. اگر نتیجه دستگاه جذب اتمی یا ICP یا ICP-MS به میکروگرم در لیتر داده شود، نتیجه نهایی شما میکروگرم/کیلوگرم = ppb خواهد بود.

 

3 نوع اسپکتروفتومتری کدامند؟

نگاهی سریع به انواع اسپکتروفتومترها

  • تک پرتو:
  • پرتو دوتایی:
  • پرتو تقسیم:

 

3 نوع اساسی طیف سنجی چیست؟

انواع اصلی طیف سنجی اتمی شامل طیف سنجی دستگاه اتمیک (دستگاه جذب اتمی)، طیف سنجی نشر اتمی (AES) و طیف سنجی فلورسانس اتمی (AFS) می باشد.

 

دو نوع اسپکتروفتومتری کدامند؟

در میان انواع مختلف اسپکتروفتومتری، دو روش اصلی استفاده می شود. اسپکتروفتومتری جذبی که به جذب تابش و طیف‌های خاص نور مربوط می‌شود، و طیف‌سنجی محدوده مرئی فرابنفش که به بازتاب طیف‌های خاص یک معین مربوط می‌شود.

 

Flame دستگاه جذب اتمی چیست؟

طیف سنجی جذب اتمی شعله یک تکنیک حساس برای تعیین کمی بیش از شصت فلز است. از آنجایی که برای تعیین غلظت فلزات استفاده می شود، می توان آن را در تجزیه و تحلیل محیطی به کار برد. همچنین می توان از آن برای تشخیص وجود فلزات کمیاب در غذا استفاده کرد.

 

لامپ هالوکاتد در دستگاه جذب اتمی چیست؟

یک لامپ هالوکاتد به عنوان منبع خط طیفی برای دستگاه های جذب اتمی (AA) استفاده می شود. لامپ های دستگاه جذب اتم  برای تولید نور در طول موج برای عنصر مورد نظر استفاده می کنند. خط انتشار انتخاب شده باید از همپوشانی طول موج جلوگیری کند و شدت خوبی با نویز کم داشته باشد.

 

عمده ترین روش های هضم نمونه چیست؟

روش های هضم مختلفی مانند اسید مرطوب، خاکستر خشک و هضم اسید مایکروویو گزارش شده است که می تواند به طور مناسب اصلاح شود. هر روش مزایا و معایب خاص خود را دارد مایکروویو مناسب ترین روش برای استانداردسازی است.

 

آیا دستگاه جذب اتمی از قانون بیر پیروی می کند؟

تجزیه و تحلیل جذب اتمی شامل اندازه گیری جذب نور توسط اتم های حالت پایه تبخیر شده و ارتباط جذب به غلظت است. طبق قانون بیر، پرتو نور فرودی با جذب بخار اتمی کاهش می یابد.

دستگاه GC-MS برای چه مواردی استفاده می شود؟
مشاهده

 

چرا از نبولایزر در دستگاه جذب اتمی استفاده می شود؟

نبولایزر نمونه مایع را با سرعت کنترل شده می مکد و آئروسل خوبی ایجاد می کند که با سوخت و اکسیدان مخلوط می شود تا وارد شعله شود. نبولایزر از شعله های احتراق برای اتمیزه کردن و وارد کردن نمونه به مسیر نور استفاده می کند.

 

کدام گاز در دستگاه جذب اتمی استفاده می شود؟

گازهای معمولی مورد استفاده در دستگاه جذب اتمی نیتروژن و آرگون هستند.

 

اصل اساسی طیف سنجی UV چیست؟

اصل طیف‌سنجی UV-Visible بر اساس جذب نور فرابنفش یا نور مرئی توسط ترکیبات شیمیایی است که منجر به تولید طیف‌های متمایز می‌شود. طیف سنجی بر اساس برهمکنش بین نور و ماده است.

 

تداخل شیمیایی در دستگاه اتمیک چیست؟

تداخل شیمیایی زمانی رخ می دهد که یک آنالیت به طور کامل در شعله تجزیه نشود. اتم های کمتری وجود دارد و بنابراین جذب آنالیت کاهش می یابد.

 

چگونه از دستگاه جذب اتمی در آنالیز مواد معدنی استفاده می شود؟

طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) دستگاه  بسیار مفیدی برای تعیین غلظت کانی خاص در یک نمونه است. نمونه مایع شده آسپیره، هوادهی شده و با گازهای قابل احتراق مانند استیلن و هوا یا استیلن و اکسید نیتروژن مخلوط می شود و در شعله می سوزانند تا تک تک اتم ها آزاد شوند.

 

کدام آنالیت بیشتر در دستگاه جذب اتمی اندازه گیری می شود؟

باریم

طیف‌سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی)، طیف‌سنجی نشر اتمی پلاسما جفت شده القایی (ICP-AES) و طیف‌سنجی جرمی جفت شده با ICP (ICP-MS) روش‌های تحلیلی هستند که معمولاً برای اندازه‌گیری سطوح پایین باریم و ترکیبات آن در هوا، آب و زمین شناسی و مواد بیولوژیکی مختلف استفاده می‌شوند.

 

اکسیدان های مختلف مورد استفاده در دستگاه جذب اتمی چیست؟

طیف‌سنجی جذب اتمی شعله برای پشتیبانی از احتراق، علاوه بر گاز سوخت، به یک گاز اکسیدان نیز نیاز دارد. دو گازی که معمولاً به عنوان اکسیدان استفاده می شوند هوا و اکسید نیتروژن هستند.

 

مزایای طیف سنجی جذب اتمی نسبت به طیف سنجی شعله گسیلی چیست؟

(1) محدودیت در تداخل طیفی که در طیف سنجی انتشار شعله رخ می دهد (2) مستقل از دمای شعله است. (3) با روش جذب اتمی، ردیابی یک عنصر را می توان به راحتی در حضور غلظت بالای عناصر دیگر تعیین کرد.

 

واحد جذب چیست؟

مقدار نوری که توسط یک ماده یا یک جسم در طول موج خاصی جذب می شود. واحد جذب واقعی به اختصار (AU) در نظر گرفته می شود. با این حال، اندازه گیری مقدار نور منعکس شده توسط یک ماده در یک طول موج خاص معمولاً عبور نامیده می شود.

 

کدام یک از موارد زیر از مزایای فرآیند دستگاه جذب اتمی است؟

کدام یک از موارد زیر از مزایای فرآیند دستگاه جذب اتمی است؟ تشخیص یون های نیتروژن در نمونه های خاک تشخیص یون های جیوه در نمونه های خاک تشخیص یون های سرب در نمونه های آب

 

حساسیت در دستگاه اتمیک چگونه تعریف می شود؟

در دستگاه جذب اتمی، حساسیت اغلب به عنوان غلظت آنالیت که منجر به جذب 1% نور فرودی می شود، تعریف می شود. محلول 12 ppm سرب سیگنال جذب اتمی با جذب 8.0٪ می دهد.

 

 مزایا و معایب دستگاه اتمیک چیست؟

تصحیح پس زمینه

مزایای محدودیت ها
هزینه کم برای هر تحلیل نمی تواند غیر فلزات را تشخیص دهد
کارکرد آسان تجهیزات جدید بسیار گران است
حساسیت بالا (تا تشخیص ppb) بیشتر برای تجزیه و تحلیل مایعات
دقت بالا نمونه از بین می رود

 

چرا دستگاه اتمیک فقط برای فلزات کار می کند؟

چرا طیف سنجی جذب اتمی محدود به فلزات است؟ اگرچه دستگاه جذب اتمی به عنوان یک روش اندازه گیری بر روی برخی از نیمه فلزات مانند بور و سیلیکون شناخته شده است، فلزات بهترین عملکرد را دارند. دلیل اصلی این امر این است که اتم های موجود در عناصر فلزی راحت تر قابل خواندن هستند.

 

چرا ICP بهتر از دستگاه جذب اتمی است؟

ICP-MS برای اندازه‌گیری چند اتم دقیق‌تر، مطلوب‌تر، زمان‌برتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.. در مقایسه، دستگاه دستگاه اتمیک دقیق تر، کمتر مطلوب، زمان برتر و مقرون به صرفه تر است. در مقایسه با ICP، دستگاه جذب اتمی ارزان تر است اما تنها می تواند غلظت یک عنصر را تعیین کند.

 

چگونه سرب در بنزین را توسط دستگاه جذب اتمی تعیین می کنید؟

مقدار سرب محلول با اسپکتروفتومتری دستگاه اتمیک تعیین می شود. این روش کمی است و در محدوده 0.05 تا 0.50 گرم I-‘ سرب اعمال می شود. سریع و با دقت خوب است و به عنوان یک روش استاندارد توسط موسسه نفت پذیرفته شده است.

 

چرا ICP-OES بهتر از دستگاه جذب اتمی است؟

خرید یک دستگاه  ICP-OES گران‌تر است، اما نمونه‌ها را بسیار سریع‌تر از شعله دستگاه اتمیک یا  MP-AES اندازه‌گیری می‌کند. اگر تعداد نمونه‌ها یا تعداد عناصری که باید اندازه‌گیری شوند احتمالاً افزایش می‌یابد، ICP-OES بهترین انتخاب خواهد بود. MP-AES کمترین هزینه های جاری را دارد و از گازهای قابل اشتعال استفاده نمی کند.

 

کاربرد اصلی دستگاه جذب اتمی چیست؟

طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) یک فناوری آسان، با توان بالا و ارزان است که عمدتاً برای تجزیه و تحلیل عناصر در محلول استفاده می شود. به این ترتیب، دستگاه جذب اتمی در غذا و نوشیدنی، آب، تحقیقات بالینی و تجزیه و تحلیل دارویی استفاده می شود.

 

کدام دستگاه جذب اتمی برای رسیدگی به نمونه حالت جامد استفاده می شود؟

تجزیه و تحلیل مستقیم نمونه های جامد با پیش تیمار کاهش یافته با استفاده از تکنیک ETدستگاه جذب اتمی امکان پذیر است که حساسیت و گزینش پذیری بهبود یافته ای را در مقایسه با Fدستگاه جذب اتمی با هزینه معقول و با امکان تعیین سطوح پایین غیر فلزات (به عنوان مثال Cl, F) ارائه می دهد. ، P یا S)، که در پلاسما چندان قابل دسترسی نیستند …

 

فرمول جذب چیست؟

جذب (A) سمت برگشتی انتقال است و بیان می کند که نمونه چه مقدار از نور را جذب کرده است. از آن به عنوان “چگالی نوری” نیز یاد می شود. جذب به عنوان یک تابع لگاریتمی T محاسبه می شود: A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).

 

کدام سل در اسپکتروفتومتر استفاده می شود؟

سل نمونه

ظرفی که حاوی نمونه است معمولاً «سل» نامیده می شود. دو نوع سل شیشه ای و کوارتز موجود است. از آنجایی که نور در محدوده فرابنفش با طول موج 340 نانومتر یا کمتر به سختی از یک سل شیشه ای عبور می کند، برای اندازه گیری در محدوده مرئی 340 نانومتر یا بیشتر استفاده می شود.

 

اصل کار اسپکتروفتومتر چیست؟

اصل کار اسپکتروفتومتر بر اساس قانون بیر-لامبرت است که می گوید مقدار نور جذب شده توسط یک محلول رنگی با غلظت محلول و طول مسیر نور از محلول نسبت مستقیم دارد.

 

چرا از طیف سنجی استفاده می شود؟

طیف سنجی به عنوان دستگاه ی برای مطالعه ساختار اتم ها و مولکول ها استفاده می شود. تعداد زیاد طول موج‌های ساطع شده توسط این سیستم‌ها، بررسی دقیق ساختار آنها، از جمله آرایش‌های الکترونی زمین و حالت‌های مختلف برانگیخته را ممکن می‌سازد.

 

کدام طیف سنجی بهتر است؟

توضیح: قوی ترین طیف سنجی که می تواند به شما ایده خوبی در مورد ساختار مولکول های آلی بدهد NMR است. با این حال، NMR گاهی اوقات کافی نیست. بنابراین، شما باید از طیف سنجی جرمی استفاده کنید. علاوه بر این، طیف سنجی جرمی ممکن است به اندازه کافی به شما کمک نکند، پس باید از تحلیل عنصری و غیره استفاده کنید.

علت زردی نوزادان و روش‌های تشخیص و درمان یرقان نوزادان
مشاهده

 

نظریه طیف سنجی چیست؟

نظریه طیف سنجی مبتنی بر مکانیک کوانتومی است. انرژی موجود در ماده و نور کوانتیزه می شود. اتم ها و مولکول ها دارای سطوح انرژی مجزا هستند که به عنوان سطوح کوانتومی شناخته می شوند. ترجمه شده، اتم ها و مولکول ها ممکن است فقط در حالت های انرژی مجاز خاصی وجود داشته باشند.

 

چرا طیف سنج به این نام خوانده می شود؟

طیف سنج اصطلاح گسترده ای است که اغلب برای توصیف دستگاه هایی استفاده می شود که متغیر پیوسته یک پدیده را که در آن اجزای طیفی به نحوی مخلوط می شوند اندازه گیری می کنند.. در نور مرئی یک طیف سنج می تواند نور سفید را جدا کرده و نوارهای باریک رنگی را که طیف نامیده می شود اندازه گیری کند.

 

نمونه ای از اسپکتروفتومتری چیست؟

نمونه ای از آزمایشی که در آن از اسپکتروفتومتری برای تعیین ثابت تعادل یک محلول استفاده می شود. یک واکنش شیمیایی خاص در یک محلول ممکن است در جهت رو به جلو و معکوس رخ دهد، جایی که واکنش دهنده ها محصولات را تشکیل می دهند و محصولات به واکنش دهنده ها تجزیه می شوند.

 

دستگاه اتمیک ابزوربشن مدل ZEEnit 700p کمپانی Analytik Jenaلطفا جهت مشاهده فروشگاه دستگاه جذب اتمی لطفا کلیک فرمایید.

 

 

چرا از گاز استیلن در دستگاه جذب اتمی استفاده می شود؟

چون دمای خیلی بالایی میده: 2200-2400 درجه سانتیگراد . این به دلیل حرارت بالای احتراق آن، حدود 1300 کیلوژول بر مول است. در صورت نیاز به دماهای بالاتر مانند Al، Si، Ti و غیره، از ترکیب استیلن و N2O استفاده می شود که به 2600-2800 می رسد.

 

چرا طیف سنجی جذب اتمی مهم است؟

طیف سنجی جذب اتمی به یکی از پرکاربردترین دستگاه ها در شیمی تجزیه تبدیل شده است. این به این دلیل است که برای تعیین اکثر فلزات و متالوئیدها، این تکنیک برای بسیاری از کاربردها حساسیت کافی را ارائه می دهد و نسبتاً بدون تداخل است.

 

پرکاربردترین شعله در دستگاه جذب اتمی کدام است؟

شعله هوا-استیلن

کروم معمولاً توسط شعله دستگاه جذب اتمی با استفاده از شعله هوا-استیلن یا شعله اکسید نیتروژن-استیلن تعیین می شود. اگرچه کروم دارای تعداد زیادی خطوط تشدید با حساسیت مشابه است، خط 357.9 نانومتر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

چرا از پلاسما در طیف سنجی انتشار اتمی استفاده می شود؟

این طیف سنجی انتشار از پلاسما به عنوان منبع اتمیزه کردن استفاده می کند و به آن طیف سنجی انتشار پلاسما معروف است. کاربرد طیف سنجی انتشار اتمی را بسیار افزایش داده است. پلاسما مه ای از گازهای بسیار یونیزه شده است که از الکترون ها، یون ها و گونه های خنثی تشکیل شده است.

لامپ کاتد سرد کدام است؟

لامپ های کاتد سرد شامل لامپ های فلورسنت کاتد سرد (CCFL) و لامپ های نئون می باشند. لامپ‌های نئون عمدتاً بر تحریک مولکول‌های گاز برای انتشار نور متکی هستند. CCFL ها از تخلیه بخار جیوه برای تولید نور فرابنفش استفاده می کنند که به نوبه خود باعث می شود یک پوشش فلورسنت در داخل لامپ نور مرئی ساطع کند.

 

چرا از اسید نیتریک برای هضم غذا استفاده می شود؟

اسید نیتریک به دلیل محلول بودن تمام نمک های نیترات در آب استفاده می شود. اگر از H2SO4 یا HCl استفاده کنیم نمک های سولفات یا کلرید تولید می کنند. برخی از سولفات ها و کلریدهای فلزی در آب چندان محلول نیستند.

 

کدام اسید برای هضم  استفاده می شود؟

Xiao ، پیشنهاد کرد که مؤثرترین اسیدهای مورد استفاده در هضم نمونه های معدنی و آلی HCl، H2SO4، HF و HNO3 به دلیل توانایی اکسیداسیون قوی آنها هستند. قدرت اکسیداسیون آنها را می توان با افزودن کلرات، پرمنگنات و پراکسید هیدروژن افزایش داد.

 

چرا دستگاه جذب اتمی به ندرت برای تجزیه و تحلیل کیفی استفاده می شود؟

دستگاه جذب اتمی برای (i) تجزیه و تحلیل فلزات به دلیل جذب رزونانس آنها در خلاء UV (< 200 نانومتر) که در آن اجزای هوا (N2, O2) تشعشع را جذب می کنند مناسب نیست و (2) تجزیه و تحلیل کیفی زیرا روش نیاز به تغییر دارد. منبع تابش برای هر عنصر آنالیت و تنظیم دستگاه ی …

 

نتایج دستگاه جذب اتمی را چگونه می خوانید؟

اگر نتیجه دستگاه جذب اتمی (یا ICP یا ICP-MS) بر حسب mg/l داده شود، نتیجه نهایی شما mg/kg = ppm خواهد بود. اگر نتیجه دستگاه جذب اتمی (یا ICP یا ICP-MS) به میکروگرم در لیتر داده شود، نتیجه نهایی شما میکروگرم/کیلوگرم = ppb خواهد بود.

 

گازهای مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه جذب اتمی چیست؟

طیف سنجی جذب اتمی به دو گاز اصلی نیاز دارد، یعنی هوا به عنوان اکسیدان و یک گاز سوختی مانند استیلن یا اکسید نیتروژن.

 

چرا از لامپ هالوکاتد در دستگاه جذب اتمی استفاده می شود؟

یک لامپ هالوکاتد به عنوان منبع خط طیفی برای دستگاه های جذب اتمی (AA) استفاده می شود. لامپ های دستگاه جذب اتمی از اثر هالوکاتد برای تولید نور در طول موج برای عنصر مورد نظر استفاده می کنند. خط انتشار انتخاب شده باید از همپوشانی طول موج جلوگیری کند و شدت خوبی با نویز کم داشته باشد.

 

چرا از اکسید نیتروژن در دستگاه جذب اتمی استفاده می شود؟

مخلوط استیلن-اکسید نیتروژن + شعله هوا به عنوان شعله جهانی پیش بینی شده امیدوارکننده تر است. این حساسیت به اندازه کافی برای عناصر نسوز فراهم می کند. زیرا ممکن است در بسیاری از موارد بر دما غلبه کند. به هر مقدار مورد نیاز تنظیم شود، اثرات تداخل عملا در بسیاری از موارد غلبه می‌کنند.

 

چه چیزی باعث تداخل شیمیایی در دستگاه جذب اتمی می شود؟

تداخل شیمیایی زمانی رخ می دهد که یک آنالیت به طور کامل در شعله تجزیه نشود. اتم های کمتری وجود دارد و بنابراین جذب آنالیت کاهش می یابد.

 

محدوده UV چیست؟

ناحیه UV محدوده طول موج 100-400 نانومتر را پوشش می دهد و به سه باند تقسیم می شود: UVA (315-400 نانومتر) UVB (280-315 نانومتر) UVC (100-280 نانومتر).

 

محدوده طیف سنجی UV چقدر است؟

200-400 نانومتر

طیف‌سنجی فرابنفش مرئی (UV/Vis) بر اساس جذب تابش الکترومغناطیسی در ناحیه UV/Vis، با محدوده‌های طول موج 200 تا 400 نانومتر، که «طیف‌سنجی فرابنفش» نامیده می‌شود، و 400 تا 800 نانومتر، به نام «چشم‌انداز مرئی» است. .

 

انواع تداخل در طیف سنجی جذب اتمی چیست؟

تداخل در طیف سنجی جذب اتمی به دو دسته اصلی، یعنی غیر طیفی و طیفی تقسیم می شود.

 

تداخل در طیف سنجی UV چیست؟

تداخل در طیف سنجی UV- مرئی ناشی از عوامل متعددی است که می توانند ماهیت فیزیکی یا شیمیایی داشته باشند. تداخلات شیمیایی ناشی از حضور هر یک یا گروهی از ترکیبات است که در مجاورت نزدیک مولکول جاذب اولیه جذب می شوند.

 

کدام نوع انرژی در طیف سنجی جذب اتمی نقش دارد؟

طیف‌سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) و طیف‌سنجی نشر اتمی (AES) یک روش طیف‌تحلیلی برای تعیین کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب تابش نوری (نور) توسط اتم‌های آزاد در حالت گازی است.

 

کدام فلزات را می توان با دستگاه جذب اتمی تشخیص داد؟

این روش تجزیه و تحلیل قادر به تعیین متوالی سرب، آنتیموان و باریم است. با این حال، به منظور تشخیص غلظت کم این گونه‌ها که ممکن است در GSR وجود داشته باشد، تکنیک‌های حساس‌تر دستگاه جذب اتمی بدون شعله مانند اتمی‌سازی الکتروترمال مورد نیاز است.

کروماتوگرافی ستونی - اصل، روش، کاربردها
مشاهده

 

چرا دستگاه جذب اتمی حساس تر است؟

در طیف‌سنجی جذب اتمی، اتم‌ها در حالت پایه تشخیص داده می‌شوند نه در حالت برانگیخته، مانند تجزیه و تحلیل انتشار اتمی (AES). از آنجایی که اتم‌های بسیار بیشتری در حالت پایه (از هر ماده قابل تشخیص؟) پیکربندی شده‌اند، این روش به طور قابل‌توجهی در تشخیص عناصر حساس‌تر از AES است.

 

محدودیت های دستگاه جذب اتمی چیست؟

اشکالات اصلی این تکنیک حساسیت محدود، قابلیت اندازه گیری تنها یک عنصر در یک زمان و خطی بودن محدود آن است. علیرغم این عوامل، این یک تکنیک عالی و قوی برای تعیین‌های ذهنی معمولی است.26 شهریور 1400 AP

 

مونوکروماتور در دستگاه جذب اتمی چیست؟

مونوکروماتور به عنوان یک دستگاه مهم از سیستم نوری یک اسپکتروفتومتر جذب اتمی گنجانده شده است. وظیفه این دستگاه در جذب اتمی جداسازی خط طیفی مورد نظر از سایر خطوط طیفی با طول موج های مختلف است که از لامپ هالوکاتد ساطع می شود.

 

حساسیت در دستگاه جذب اتمی چگونه تعریف می شود؟

در دستگاه جذب اتمی، حساسیت اغلب به عنوان غلظت آنالیت که منجر به جذب 1% نور فرودی می شود، تعریف می شود. محلول 12 ppm سرب سیگنال جذب اتمی با جذب 8.0٪ می دهد.

 

تفاوت بین انتشار اتمی و جذب اتمی چیست؟

طیف جذب اتمی زمانی تولید می شود که اتم های حالت پایه انرژی را از منبع تشعشع جذب کنند. طیف گسیل اتمی زمانی تولید می شود که اتم های خنثی در حالت برانگیخته در بازگشت به حالت پایه یا حالت کم انرژی انرژی ساطع می کنند.

 

ارزش جذب چیست؟

مقدار جذب را تفسیر کنید. میزان جذب می تواند از 0 تا بی نهایت متغیر باشد، به طوری که جذب 0 به این معنی است که ماده هیچ نوری را جذب نمی کند، جذب 1 به این معنی است که ماده 90 درصد نور را جذب می کند، جذب 2 به این معنی است که ماده 99 درصد نور را جذب می کند.

 

چگونه از دستگاه جذب اتمی در آنالیز مواد معدنی استفاده می شود؟

طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) دستگاه  بسیار مفیدی برای تعیین غلظت کانی خاص در یک نمونه است. نمونه مایع شده آسپیره، هوادهی شده و با گازهای قابل احتراق مانند استیلن و هوا یا استیلن و اکسید نیتروژن مخلوط می شود و در شعله می سوزانند تا تک تک اتم ها آزاد شوند.

 

کدام یک از موارد زیر اصل جذب اتمی است؟

  1. کدام یک از موارد زیر اصل طیف سنجی جذب اتمی است؟ توضیح: اتم‌هایی که در حالت گاز هستند، تابش را جذب کرده و به حالت بالاتر برانگیخته می‌شوند. از آنجایی که حالت بالاتر ناپایدار است، اتم با انتشار تشعشعی که اندازه گیری می شود، حالت پایه را برمی گرداند.

 

حساسیت و ویژگی چیست؟

حساسیت: توانایی یک آزمایش برای شناسایی صحیح بیماران مبتلا به یک بیماری. ویژگی: توانایی یک آزمایش برای شناسایی صحیح افراد بدون بیماری.

 

کاربرد اصلی دستگاه جذب اتمی چیست؟

طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) یک فناوری آسان، با توان بالا و ارزان است که عمدتاً برای تجزیه و تحلیل عناصر در محلول استفاده می شود. به این ترتیب، دستگاه جذب اتمی در غذا و نوشیدنی، آب، تحقیقات بالینی و تجزیه و تحلیل دارویی استفاده می شود.

 

چه کسی طیف سنجی جذب اتمی را کشف کرد؟

دانشمند آلن والش

مفهوم طیف‌سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) زمانی که در خانه‌اش در ملبورن مشغول باغبانی بود، برای دانشمند CSIRO، آلن والش، در لحظه‌ای از الهام یافت. این منجر به اختراعی شد که از آن زمان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردها در تجزیه و تحلیل شیمیایی قرن گذشته نامگذاری شده است.

 

مزیت دستگاه جذب اتمی نسبت به نورسنج شعله چیست؟

مزایای جذب اتمی نسبت به فوتومتری شعله:

(1) مشکلی پیش نمیاد از تداخل طیفی  در طیف سنجی انتشار شعله رخ می دهد (2) با روش جذب اتمی، ردیابی یک عنصر را می توان به راحتی در حضور غلظت بالای عناصر دیگر تعیین کرد. کدام دستگاه جذب اتمی برای رسیدگی به نمونه حالت جامد استفاده می شود؟

تجزیه و تحلیل مستقیم نمونه های جامد با کاهش یافته با استفاده از تکنیک ETدستگاه جذب اتمی امکان پذیر است که حساسیت و گزینش پذیری بهبود یافته ای را در مقایسه با Fدستگاه جذب اتمی با هزینه معقول و با امکان تعیین سطوح پایین غیر فلزات (به عنوان مثال Cl, F) ارائه می دهد. ،( Pیا S)، که در پلاسما چندان قابل دسترسی نیستند …

 

چرا AES بهتر از دستگاه جذب اتمی است؟

در دستگاه جذب اتمی، هنگامی که نور مونوکروماتور از طریق نمونه بمباران می شود، اتم ها انرژی را جذب می کنند و میزان جذب ثبت می شود. در AES، نمونه ای که در شعله اتمیزه می شود، سپس انرژی را از طریق الکترون هایی که برانگیخته می شوند جذب می کند.

 

چرا ICP به ندرت برای طیف سنجی جذب اتمی استفاده می شود؟

معایب جدی یک ICP به عنوان یک مخزن اتمی برای دستگاه جذب اتمی، کاهش حساسیت و قدرت تشخیص کمتر در مقایسه با شعله-دستگاه جذب اتمی است

 

تفاوت بین جذب اتمی و ICP چیست؟

تفاوت اصلی بین دستگاه جذب اتمی و ICP این است که دستگاه جذب اتمی به صورت متوالی اندازه گیری می شود در حالی که ICP به طور همزمان اندازه گیری می کند. برای هر عنصری که در یک دستگاه جذب اتمی آنالیز می کنید، دستگاه  به طور جداگانه آزمایش را انجام می دهد و هر لامپ کاتد توخالی نور خود را ساطع می کند و جذب برای یک عنصر در هر اجرا اندازه گیری می شود.

 

ICP-OES چه عناصری را می تواند شناسایی کند؟

ICP-OES می‌تواند طیف وسیعی از عناصر از هیدروژن تا اورانیوم را در نمونه‌های فلز جامد که محدوده غلظت وسیعی را پوشش می‌دهند، تجزیه و تحلیل کند و دقت بسیار بالا، دقت بالا و محدودیت‌های تشخیص پایین را ارائه دهد.

 

چرا ICP-AES بهتر از دستگاه جذب اتمی است؟

تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که روش ICP-AES نتایج کلسیم، مس و روی کمی بالاتر و نتایج منیزیم کمتری نسبت به روش‌های دستگاه جذب اتمی و نتایج سدیم و پتاسیم کمتری نسبت به روش فتومتری شعله دارد.

 

آیا ICP-OES همان دستگاه جذب اتمی است؟

خرید یک دستگاه  ICP-OES گرانتر است اما نمونه ها را بسیار سریعتر از شعله دستگاه جذب اتمی یا MP-AES اندازه گیری می کند.. اگر تعداد نمونه‌ها یا تعداد عناصری که باید اندازه‌گیری شوند احتمالاً افزایش می‌یابد، ICP-OES بهترین انتخاب خواهد بود. MP-AES کمترین هزینه های جاری را دارد و از گازهای قابل اشتعال استفاده نمی کند.

 

چگونه دستگاه جذب اتمی غلظت را اندازه گیری می کند؟

طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) یک تکنیک تحلیلی است که غلظت عناصر را اندازه گیری می کند. جذب اتمی آنقدر حساس است که می تواند در یک نمونه به قسمت در هر میلیارد گرم (میکروگرم dm-3) برسد. این تکنیک از طول موج های نوری که به طور خاص توسط یک عنصر جذب می شود استفاده می کند.

 

غلظت مشخصه در دستگاه جذب اتمی چیست؟

غلظت مشخصه برای یک عنصر (به نام “حساسیت”) یک قرارداد است و به عنوان غلظت آنالیت که جذب 0.00436 (مطابق با درصد عبور 99٪) می دهد، تعریف می شود.

 

 

جهت مشاوره و خرید با مشاوران واحد فروش شرکت شناسا پرتوژن ۷۵۳۱۱ – ۰۲۱ در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.